Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016

Με την υπ΄αριθ. 47/6-2-2016 απόφαση του Δ.Σ. συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για την  20 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Σάββατο και 1100 στην αίθουσα του Κ.Α.Π.Η. Χανιώτης με θέματα:
Απολογισμός-Ισολογισμός Δ.Σ. και απερχομένου προέδρου κ. Ν. Μποσνάκη.
Εισήγηση αναπληρωτή προέδρου κ. Σοφίας Κουλιάκη.
Εκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
Τροποποίηση καταστατικού.
Προτάσεις μελών.
Εγκριση Γενικής Συνέλευσης.
Να μην απουσιάσει κανείς λόγω σοβαρών προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο.