Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015

Με την υπ'αριθ. 45/30.09.2015 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η δημιουργία διαφημιστικού βίντεο της Χανιώτης , το οποίο πραγματοποιήθηκε και αναρτήθηκε με επιτυχία στο  youtube ως haniotiholiday ως επίσης και στο fb του συλλόγου.
Ευχαριστούμε τους συντελεστάς του προγράμματος και τους συμμετέχοντας χορηγούς: εστιατόρια Παλλήνη-Κασσάνδρα-Ελληνικό-gusto italiano-cafe love street και παιδική χαρά .
   Ο πρόεδρος
Νικόλαος Μποσνάκης

Τρίτη 14 Ιουλίου 2015

                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
     Καλούνται όλα τα μέλη να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να εφοδιασθούν με καρτέλες δωματίων.
                                                  Ο Πρόεδρος
                                             Νικόλαος Μποσνάκης

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015      Σ.Ι.Ε.Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ

                                      Χανιώτη 05/06/2015

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Δ.Δ. Χανιώτης με αριθ.  44/18-05-2015  αποφασίστηκε η
     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του σωματείου μας στο υπό  ίδρυση  από 09/10/2014 συντονιστικού οργάνου
     των 4 σωματείων τουριστικών καταλυμάτων Χερσονήσου Κασσάνδρας ,   καί    εν συντομία      
     ΣΩ.ΤΟ.ΚΑ. και η ΕΓΚΡΙΣΗ του συνταχθέντος από 10/05/2015 υπό των προέδρων ΚΑΤΑ-
     ΣΤΑΤΙΚΟΥ του οργάνου Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία
     ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ.   Στο Δ.Σ. συμμετέχουν δύο μέλη εκάστου σωματείου και ένα μέλος στην Ε/Ε.
     Από το σωματείο μας επελέγησαν για το Δ.Σ.:1] Νικόλαος Μποσνάκης, 2] Σοφία Κουλιάκη και
     για την Ε/Ε η Κατερίνα Λαθουρά.
     Ο προσωρινός πρόεδρος των ΣΩ.ΤΟ.ΚΑ. κ. Γεώργιος Θωμασούλης προωθεί τα έγγραφα αρμο-
     δίως για έγκριση  [Πρωτοδικείο, Δ.Ο.Υ. κλπ.].

                                                                                Ο Πρόεδρος
                                                                            Νικόλαος  Μποσνάκης     
     

                               

Πέμπτη 14 Μαΐου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Προσεχώς γενική συνέλευση του σωματείου με οδηγίες για την τακτοποίηση των μελών μας.


Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Μποσνάκης

Δευτέρα 6 Απριλίου 2015


Νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της Γεν.Συνέλευσης του Σωματείου Τουριστικών Καταλυμάτων Χανιώτης στις 28/02/2015: Δ.Σ.
Πρόεδρος: Νικόλαος Μποσνάκης
Αντ/δρος: Σοφία Κουλιάκη
Γεν.Γραμματέας: Κατερίνα Λαθουρά
Ταμίας: Ελένη Χράπαλου
Ειδ. Γραμματέας: Μαίρη Λειβαδιώτου
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Αλέκα Πανταζίδου
Μέλη: Ξένια Πελέκα
Ελένη Μποσνάκη
ΑΝΤ/ΠΟΙ
Ο Πρόεδρος
2] Χρήστος Ν. Πελέκας