Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015      Σ.Ι.Ε.Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΤΗΣ

                                      Χανιώτη 05/06/2015

                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Με απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Δ.Δ. Χανιώτης με αριθ.  44/18-05-2015  αποφασίστηκε η
     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του σωματείου μας στο υπό  ίδρυση  από 09/10/2014 συντονιστικού οργάνου
     των 4 σωματείων τουριστικών καταλυμάτων Χερσονήσου Κασσάνδρας ,   καί    εν συντομία      
     ΣΩ.ΤΟ.ΚΑ. και η ΕΓΚΡΙΣΗ του συνταχθέντος από 10/05/2015 υπό των προέδρων ΚΑΤΑ-
     ΣΤΑΤΙΚΟΥ του οργάνου Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία
     ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ.   Στο Δ.Σ. συμμετέχουν δύο μέλη εκάστου σωματείου και ένα μέλος στην Ε/Ε.
     Από το σωματείο μας επελέγησαν για το Δ.Σ.:1] Νικόλαος Μποσνάκης, 2] Σοφία Κουλιάκη και
     για την Ε/Ε η Κατερίνα Λαθουρά.
     Ο προσωρινός πρόεδρος των ΣΩ.ΤΟ.ΚΑ. κ. Γεώργιος Θωμασούλης προωθεί τα έγγραφα αρμο-
     δίως για έγκριση  [Πρωτοδικείο, Δ.Ο.Υ. κλπ.].

                                                                                Ο Πρόεδρος
                                                                            Νικόλαος  Μποσνάκης     
     

                               

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου